Fahri Trafik Müfettişi Müracaatları

İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayınladığı ilan da Gümüşhane’de görev yapacak 21 Fahri Trafik Müfettişi aradığını ifade etti.

Fahri Trafik Müfettişi Müracaatları
banner237

Duyuruda;  trafik kazalarının önüne geçmek, trafiğin denetiminden ve yönetiminden sorumlu polisimize yardımcı olmak, sürücülerin her yerde ve her zaman denetlendiği intibahı vermek, toplumumuzun maddi ve manevi varlığını tahrip eden trafik facialarını asgari seviyeye indirmek, trafik kural ihlali yapan sürücüler hakkında trafik suçu tutanağı düzenlemek ve bu tutanağın ilgili trafik birimlerine teslim edilmesine yönelik olarak fahri trafik müfettişi arandığı ifade edildi.

Yapılan duyuruda; Gümüşhane’de son tescil kayıtlarına göre 23 bin 829 adet kayıtlı araç bulunduğu ve mevcut aktif toplam Fahri Trafik Müfettişi sayısı 48 olması gerektiğinden 21 Fahri Trafik Müfettişi müracaatı alınacağı kaydedildi.

Fahri Trafik Müfettişi olacaklarda aranacak şartlar ise; “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az kırk yaşında olmak, En az yüksekokul mezunu olmak, En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak, Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak, Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması, Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak” şeklinde sıralandı.

Belirtilen şartları taşıyan Fahri Trafik Müfettişi adaylarının; 2 adet Resim, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Sürücü Belgesi Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Öğrenim Belgesi, Yerleşim Yeri Belgesi, Fahri Trafik Müfettişi olmak istediğine dair Gümüşhane Valiliğine hitap yazılı havaleli dilekçe ile birlikte;  İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri istendi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER