Köye Dönme Projesi Devam Ediyor!

Gümüşhane'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine müracaatları devam ediyor.

Köye Dönme Projesi Devam Ediyor!

Gümüşhane'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine müracaatları devam ediyor.

Akkaraman, Şavak Akkaraman, Kangal Akkaraman, Morkaraman, Bafra, Sakız ve Karayaka koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi Gümüşhane Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası işbirliği ile yürütülecek.

Gümüşhane Valiliğimizin himayesinde, Proje ile Gümüşhane'de küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının yanı sıra anaç koyun varlığının arttırılması, atıl işletmelerin üretime kazandırılması, kırsal gelir kaynaklarının arttırılması, Köyden kente göçün önlenmesi, ilimizdeki yerel koyun ırklarının sayısının arttırılarak bölgesel kalkınmanın sağlanması ve yerel koyun yetiştiriciliği ile kırmızı et açığının kapatılması hedeflenmektedir.

Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından şartları uygun bulunan üreticilerin 150 bin TL'ye kadar yatırım kredilerine 1 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl vade uygulanacaktır. Projeye başvurular 23.11.2021 tarihinde sona erecektir.

Başvuru Sahibinde Aranılacak Şartlar:

a)-Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması.

b)-Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor olması ve aynı zamanda Türkvette kaydının bulunması yada daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olanların Türkvet işletme numarasının bulunması gerekmektedir. İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. Protokol imza tarihi (23.11.2020) sonrası açılan işletmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

c)-Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve asgari 100 (yüz) baş damızlık küçükbaş hayvan ve yeni doğacak yavruları barındırma kapasiteli barınağa sahip olması, d)-Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meradan yaralanıyor olmalı/mera kullanımına engel hali bulunmamalı ve/veya yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50'sini yetiştirme imkanına sahip olmalıdır.

e)-Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte, işbu talimatın 12. Maddesinde belirlenen ırklara sahip dişi küçükbaş hayvan varlığı asgari 100(yüz) başa ulaştırmalı ve proje kapsamında kullanacağı yatırım kredisinin devamı boyunca proje kapsamındaki ırklara sahip küçükbaş dişi hayvan varlığını, proje kapsamında edindiği hayvan sayısının 100(yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.

f)-Devletin varlığına ve bütünlüğüne kast edici ve yüz kızartıcı suçlarla alakalı Sabıka Kaydı olmayacaktır.

g)-İşletmenin bulunduğu yerde ikamet edecektir.

h)-Projeden alıcı olarak yararlanacak çiftçi, proje kapsamında satıcı olamaz.

ı)-Bankaca kredilendirilmesine engel bir durum bulunmamalıdır.

j)-Her yetiştirici projeden 1 (bir) kez yararlanabilir.

Başvuru Sahibinden İstenen Belgeler:

a)-Köyümde yaşamak için bir Sürü Nedenim Var' projesi Başvuru Dilekçesi (EK-2),

b)-Varsa Tarım ve Hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kumrularından mezun olduğuna dair diploma sureti,

c)-Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,

d)-Taahhütname (EK-3)

e)-Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise; onaylı belge,

f)-Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan, barınak ile ilgili olarak yapılan, en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi.

g)-Sabıka Kaydı(Sabıka kaydı olan şahış suçunun niteliğini gösterir belge vermek zorundadır.)

h)-Çiftçi Kayıt Belgesi (En az 15 dönüm yem bitkisi ekilmiş yada ekilebilir arazi başvusu olmalıdır veya mera kullanım hakkı olduğuna dair belge)

ı)-Kapasite Tespit Tutanağı (EK-4) (Yetiştiricinin HBS'nde kayıtlı mevcut hayvan sayısı, yeni talep ettiği hayvan sayısı ve doğumlar sonrası oluşacak hayvan mevcudu ile uyumlu kapasitede olmalıdır.)

Projeye başvurular devam etmekte olup, 23.11.2021 tarihi itibariyle sona erecektir. Projeye başvurmak isteyen yetiştiricilerimizin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 23:31

salih zengin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER