Nakşibendi Tarikatının Lideri  Şeyh Seyyit  Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, tedavi gördüğü İstanbul Emsey hastanesinde Hakka yürüdü. Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Hazretleri 3 Evladına  irşad görevi vermiştir. Muhammed Saki, Seyyid Muhammed Fettah ve Mübarek Elhüseyni de irşad ile görevlidir.

Nakşibendi Tarikatının Lideri Kimdir

Nakşibendi Tarikatının lideri Şeyh Seyyit Muhammet Saki Erol, Hazretleridir. Gavsi Sani Hazretleri ölümünün ardından Menzil köyünde irşat etmek için 3 Evladını irşat etmekle görevlendirmiştir. Gavsi Sani Şeyh Seyyit Abdulbaki Hazretleri hayatta iken söylediği cümlelerinde  “Bütün Evlatlarım bir tarafa Seyyit Saki bir tarafa, Bütün Sofiler bir tarafa Seyyit Saki bir tarafa ve bütün dünya bir tarafa Seyyit Saki bir tarafa” cümlesini sofiler şimdi iyi anlamalıdır ki Menzil Tarikatının lideri Şeyh Seyyit Muhammet Saki Erol Hazretleri Makamındadır. Mâna âlemindeki adı Abdullah olan kutbü’l-aktâbın biri solunda, diğeri sağında olmak üzere iki imam vardır. Soldakinin mâna âlemindeki adı Abdülmelik olup melekût âlemini, sağdakinin mâna âlemindeki adı Abdürrab olup mülk âlemini yönetir. Şimdi çok açık anlaşılıyor ki Gavsi Sani Hazretleri 3 halifesini yani 3 Evladını Menzil köyünde irşat için neden görevlendirdiği açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Gavsi Sani Hazretleri  toplam 9 halifesini irşat  ile görevlendirdi  bunların 3 menzilde  6’sı dışarda  görev yapmaktadır.

Kutbü’l-aktâb Sultan Seyyit Şeyh Muhammet Saki İstanbul’u İrşat etti.

Geçtiğimiz günlerde Nakşibendi Tarikatının Lideri İstanbul Anadolu Yakasında Tepeören Mevkiinde Bulunan Külliyede irşat etmek için geldiğinde Türkiye’nin dört bir tarafından Sofiler İstanbul’a akın etti. Ahir Zamanın Kutbü’l Aktabı Sultan  Seyyit Muhammet Saki Erol Hazretleri  günde 1 Milyondan fazla kişiye Tövbe  vererek irşat etmeye  başladı. Tepeören Külliyesine gelen Sofiler  Gavsi Sani Hazretleri zamanında da böyle kalabalık görmedik. Seyyit Saki Hazretleri resmen İstanbul’u fethetti söylemleri sofiler arasında konuşulmaya başlandı.   

Editör: Salih Zengin