Torul Meslek Yüksek okulu için Basın Açıklaması

Gümüşhane Üniversitesinden Torul Meslek Yüksek Okulu Öğrenci ve Personel kantin ihalesi için basın açıklamasında bulundu

Torul Meslek Yüksek okulu için Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Gümüşhane Üniversitesinden  Torul Meslek Yüksek Okulu Öğrenci ve Personel kantin ihalesi için basın açıklamasında bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Fatih YALÇIN Haber sitemizde yayımlanan habere istinaden yaptığı yazılı basın açıklamasında şöyle devam etti.  “Rektörlüğümüze bağlı Torul Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan öğrenci ve personel kantini ihalesi hakkında basında çıkan bir takım suçlayıcı haberlerin amacını aştığı düşünülerek bu açıklamanın yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Gümüşhane Üniversitesi, İlimizin göz bebeği bir kamu kurumu olup gerek merkez ve gerekse de ilçelerinde yıllardır bu İle hizmet etmeye çalışmaktadır. Özellikle ilçelerimizde her türlü imkânsızlığa ve fiziki altyapı yetersizliklerine rağmen Meslek Yüksekokullarımız ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Bu durumu İlimizin ve İlçelerimizin en üst kamu görevlileri de bilmektedirler. Rektörlüğümüz her türlü zorluğa rağmen beş ayrı ilçemizdeki meslek yüksekokulunu da, yeni bölüm ve programlar açarak, gerekli akademisyen alımlarını yaparak ilçelerimizde yükseköğretimin kesintisiz bir şekilde yürütülmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Nihayetinde Torul Meslek Yüksekokulumuzun bünyesinde bulunan 89,32 metrekarelik kantin alanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden pazarlık usulü ile ihale edilerek kiraya verilmiştir. Yapılan ihaleye Torul İlçemizde ikamet eden üç farklı kişi yazılı olarak davet edilmiştir. İhaleye davet edilen bu üç kişi ihale doküman bedeli ödeyerek dosya satın almışlardır. İhaleye davet edilen isteklilerden yalnızca bir kişi ihaleye katılmış ve yapılan açık artırma ihalesi neticesinde tahmin edilen bedelin üzerinde teklif vermiştir. Kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda verilen teklif uygun bulunarak ihale neticelendirilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. Olayın tamamı bu şekliyle cereyan etmiştir.

Bilindiği üzere ticari hayatın zorlukları özellikle küçük esnafın ayakta durmasını her geçen gün zorlaştırmaktadır. Ortalama son bir yıl içerisinde Üniversitemiz bünyesindeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kantini, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kantini, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kantini, Edebiyat Fakültesi Kantini, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kantini, Rektörlük İdari Birimler Kantini ile Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kantini ihaleleri, ilgili kiracıların ödeme acziyeti gerekçeleri ile feshedilmiştir. Üniversite bünyesindeki bütün kantin işletmecilerinin hangi şartlar altında işletmecilik yaptıkları herkesin malumudur. Kaldı ki 2015-2018 yılları arasını kapsayan Torul Meslek Yüksekokulu kantin ihalesine ait sözleşme de, ilgili kiracının ödeme acziyetine düştüğü gerekçesiyle 25/07/2017 tarihinde yaptığı yazılı talebi üzerine Rektörlüğümüzce feshedilmişti. Sonuç olarak öğrenci kantinleri rant alanları veya birilerine peşkeş çekilecek alanlar olmayıp yasal mevzuata uygun bir şekilde kamu hizmetinin gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kiraya verilen basit işletmelerdir.

Bu konunun amacı dışında gerçeklerden uzak olarak basına yansıtılmasının hiç kimseye faydası olmayacaktır. Üniversitemiz, her türlü işleminde kamunun ve yargının denetimine tabi olup adalet ve hakkaniyete uygun olarak hesap verilebilir, objektif ve şeffaf süreçlerle yönetilmektedir” dedi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

salih zengin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

version="1.0" standalone="yes"?> <