29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yılını kutlayacağız. Hazır mıyız? Hazır mısın TÜRKİYE!

24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması Türkiye yeraltı kaynaklarının kullanılması için bir sorun mu?

“Lozan Antlaşması 100 yıl süreli yapılmıştır. Antlaşmaya ekli gizli maddelerde, Türkiye’nin bor ve petrol başta olmak üzere madenlerini çıkarması yasaklandığı için biz bunlardan yararlanamıyoruz. Antlaşmanın süresi 2023yılındadolacak, dolayısıyla 2023’den itibaren madenlerimizi yer üstüne çıkarıp kullanarak ve ihraç ederek hızla gelişmiş ülke statüsüne geçeceğiz!” Zihinleri karıştıran tartışmalara neden olan bir şehir efsanesi!

Bu şehir efsanesine karşılık ayakları yere basan akla uygun reel bir açıklama: Doğal kaynaklarımızı yeterince arayabiliyoruz ve bulduklarımızı devreye sokabiliyoruz. Yani bunları aramamıza engel olan hiçbir düzenleme veya başka bir engel söz konusu değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lozan Barış Antlaşması 98. Yıl dönümünde yayınladığı mesajda; “Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, milletimizin huzur, barış ve esenliğine yönelik hain emelleri boşa çıkarmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bu mücadele alanlarının hiçbirinde belli çevrelerin tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşmasının 98’inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle anıyor; Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum.”

2023 yer altı kaynakları ile ilgili Lozana bağlı çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunu incelerken üzerinde en çok durulan üç kaynağa ilişkin verileri inceleyeceğiz: Bor, ham petrol ve doğalgaz.

Bor madeni: Dünyada bor rezervi 2015 yılı itibariyle 1,3 trilyon ton olarak hesaplanmaktadır. Bu rezervin %73,2’si Türkiye’de, %6,1’i ABD’de, %3,6’sı Çin’de dir. Görüleceği gibi Türkiye bor rezervinde dünyada açık ara ilk sıradadır. Aynı yılda dünya bor üretimi 4,2 milyon tondur. Bu üretimde Türkiye %48 ile birinci sırada, ABD %29 ile ikinci sırada ve Güney Amerika ülkeleri (Arjantin, Şili, Peru ve Bolivya) %12 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Türkiye bor madeni ihtiyacında kendi iç talebini karşıladıktan sonra ihracat da yapmaktadır. Türkiye’de bor madeni üretimini üstlenmiş olan Eti Maden işletmelerinin 2015 yılı bor madeni satış gelirleri toplam 809milyon dolar olup bunun 787 milyon Doları ihracat geliridir.

Bor sektör raporundaki veriler Türkiye’nin dünyada en büyük rezerve ve üretime sahip olduğunu ortaya koyduğuna göre Türkiye’nin bor rezervlerini belirleme, arama ve üretme konusunda herhangi bir engelle karşılaşmadığı açıkça ortaya çıkıyor.

Ham Petrol ve Doğalgaz: Dünya petrol rezervi(konveksiyonel olmayan petrol hariç) 1,7 trilyon varil, doğalgaz rezervleri 187,1 trilyon m3 ‘dür. Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle saptanması ham petrol rezervi 334,5 milyon varil, doğalgaz rezervi ise 3,7 milyar m3’dür. Dünyada petrol üretimi günlük olarak 91 milyon varil, doğalgaz üretimi yıllık olarak 3,5 trilyon m3’dür. 2015 yılında Türkiye, günlük ortalama olarak tükettiği 503 bin varil ham petrolün 51 bin varilini kendi kaynaklarından (%10) üretmiş, kalan miktarını ithal etmiştir. Aynı yılda Türkiye, yıllık olarak tükettiği toplam 48,8 milyar m3 doğalgazın 398 milyon m3’ünü kendisi üretmiş (%0,8) kalan kısmını ithal etmiştir.

Ham petrol ve doğalgaz sektör raporuna göre son on yılda Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı tarafından açılan sondaj kuyusu sayısı 1.594 adettir. Mart 2016 itibariyle Avrupa’nın en fazla sondaj yapan ülkesi Türkiye’dir. Türkiye’de bu tarih itibariyle açılan aktif sondaj kulesi sayısı 28’dir. Türkiye’yi 19 kule ile Norveç ve 10 kule ile İngiltere izlemektedir. Petrol ve doğalgaz aramaları Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının yanı sıra yerli ve yabancı şirketler tarafından yoğun biçimde yapılmaktadır. Bu bilgi ve veriler bize Türkiye’nin ham petrol ve doğalgaz arama, saptama ve çıkarma konusunda herhangi bir engelle karşılaşmadığını gösteriyor.

29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yıl kutlamalarına hazır!

Güçlü Türkiyem vakit geldi artık dünya üzerinde söz sahibisin!

Aynı istikrarla seninleyiz Cumhurbaşkanım!

Durmak Yok, Yola Devam!